DANH MỤC THÉP TẤM

 

SẢN PHẨM THÉP TẤM VÀ THÉP CÔNG NGHIỆP

 

BẢNG TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM TỪ 1MM ĐẾN 200MM

Thông số tiêu chuẩn quốc tế